Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg

Niet iedere kraamvrouw krijgt hetzelfde aantal uren kraamzorg vergoed. Vaststelling van het aantal kraamzorguren waarop een kraamvrouw recht heeft volgt uit het Landelijk indicatieprotocol kraamzorg.