In 2019 zijn wij voorzien voor wat betreft stagaires