Wie zijn wij ?

Wij zijn Annet, Christel, Daphne, Ina, Nike en Miriam. Zes enthousiaste, zelfstandige kraamverzorgenden, die sinds 2011 samenwerken onder de naam: Kraamzorg Anders.

Waarom zijn wij zelfstandige ondernemers in de kraamzorg?!

Bij een grotere kraamzorgorganisatie werk je veelal volgens vaste afspraken en protocollen.
Dat betekent: dit doen we wel , maar dat niet.
Omdat in onze visie geen enkele kraamvrouw, baby of kraamgezin het zelfde is, werken wij graag flexibel en afgestemd op de wensen van het gezin. We kunnen ons als zelfstandig kraamverzorgster beter afstemmen op jouw vraag.
We willen graag zorg op maat leveren, ook als het bijvoorbeeld gaat om natuurlijke kraamzorg, overige kinderen in het gezin met extra zorgbehoefte of wat dan ook.

Natuurlijk houden wij ons aan de door de wet opgelegde protocollen en kwaliteitseisen en staan we ingeschreven bij het KCKZ (kwaliteitscentrum kraamzorg), het kwaliteitsregister voor kraamverzorgenden. Ook zijn we in het bezit van het borstvoedingscertificaat.
We volgen regelmatig bijscholingen op allerlei gebied om bij te blijven. Als er inzichten veranderen op het gebied van zorg en welzijn rond bevalling, borstvoeding en gezin kunnen wij hier dan ook snel op in spelen.